Main Lenovo T500 core 2 - CÔNG TY TNHH KT và DV TM AN LIÊN
0982 668 143