Sữa chữa IPad

  • Thay thế màn hình Ipad

    Thay thế màn hình Ipad

    Màn hình – mặt kính – cảm ứng vừa là cảm ứng của iPad thường bao quanh màn hình iPad và bảo vệ board mạch iPad bên trong. Khi có va đập mạnh màn hình iPad sẽ bị nứt,vỡ và hư hỏng mặt kính,..

  • Sửa Mainboard Ipad

    Sửa Mainboard Ipad